GUMBORO

Gumboro er et virus der udskilles fra kyllingen via fæces. Dyrene udskiller vira ca. 12 timer efter de er blevet inficeret og vil udskille vira i ca. 14 dage.

Fra dyrene er blevet inficeret til det påvirker dyret, går der ca. 48 timer.

Gumboro er ekstrem smitsom. Vira kan transporteres med fodtøj, personer og med biler. Vilde fugle, fluer og insekter transporterer også vira. Det er derfor ekstrem vigtigt at gammel gødning bliver behandlet, kørt væk og dækket med tætte presenninger, brug også presenning under transport. Er der ”tabt” klatter under transport med inficeret gødning, skal disse klatter ”behandles” straks med 5% Kaustisk Soda.

Inden transport af gødning, bør alt gødningen oversprøjtes med 5% Kaustisk Soda inden udmugning startes, vær sikker på at det er godt ”gennemvædet” med opløsningen.

Vær opmærksom på at Kaustisk Soda er stærke sager og anvend værnemidler.

 

Smittebeskyttelsesprocedurer vedrørende besøgende bør optimeres – sæt eksempelvis skilte op med dit tlf. nummer, og undgå så vidt muligt besøgende. Kan det ikke undgås, bed dem da om at parkere så langt væk som muligt fra husene og fra de normale køreveje til husene.

 

Selve rengørings- og desinfektionsprocedurene skal optimeres, eksempelvis skal gulvrevner vaskes ekstra grundigt.

Start alt vaskearbejdet med at vaske IND i huset – dvs. skorstene udefra og ventilkasser udefra, inden selve vask af huset og inventar startes.

Husk at lade alle flader tørre en smule, inden der desinficeres og desinfektionsopløsningen skal muligvis være lidt stærkere end den plejer at være (tjek dette med din leverandør). Lav eventuel dobbelt desinfektion.

Når hus og inventar er desinficeret, bør gulv og især gulvrevner behandles med 5% Kaustisk Soda.

Husk også at tjekke for biller – disse skal bekæmpes 100%.

Arealer rundt om husene fra væg og et par meter ud (alt efter forholdene ved det enkelte hus) skal behandles grundigt med 15% Hydratkalk eller 5% Kaustisk Soda.

Køreveje behandles grundigt med samme opløsning.

 

Med Venlig Hilsen

Ove Christoffersen

Laborant

Desinfektionsrådgiveren ApS  -  Ladegårdsvej 2  -  7100 Vejle  -  ove@biocide.dk  -  Tel 7585 2474  -  Mob 2140 0474  -  Fax 7584 2475