SPECIFIK MÅLRETTET INDSATS MOD CLOSTRIDIER ? herunder Botulisme

 

Clostridier er en grampositiv sporedannende stavbakterie. 

Sporerne er særdeles overlevelsesdygtige. De fleste moderne desinfektionsmidler slår dog disse sporer ihjel. Men det kræver at vask og desinfektion er udført optimalt. Ellers risikeres det at sporerne overlever og udvikler sig til nye Clostridier i næste hold kyllinger. 

 

Derudover er der en række enkle tiltag, som bør foretages i tomgangsperioden, for at holde disse sporer væk i næste hold.

 

Kontakt Ove Christoffersen på telefon 21400474 for en snak om, hvorledes du sikrer dine kyllinger mod Clostridier i næste produktionshold.

Desinfektionsrådgiveren ApS  -  Ladegårdsvej 2  -  7100 Vejle  -  ove@biocide.dk  -  Tel 7585 2474  -  Mob 2140 0474  -  Fax 7584 2475