Desinfektions metoder

Selve desinfektionen kan foregå på flere forskellige måder.
Den mest almindelige, er traditionel fladedesinfektion. Ved fladedesinfektion er det vigtigt at samtlige kvadratmillimeter bliver ramt. Dette gøres bedst med lavtryk. Det er vigtigt at være omhyggelig bagved stolper og rør og ved andre skjulte områder, som for eksempel under vandrette flader. Der bør anvendes et så hurtigt virkende middel som muligt, da det i så fald kun er nødvendig at fugte fladerne. Ved anvendelse af langsomt virkende midler, skal der store mængder brugsopløsning til, da fladerne skal være våde i al den tid det tager midlet at desinficere i bund. Ligeledes bør der anvendes midler der desinficerer ved lave temperaturer, da desinfektionssvigt på kolde metalgenstande og lignende derved undgås.

Som et alternativ til manuel fladedesinfektion, hvor det altid er nødvendigt med personlige værnemidler, såsom maske, briller og beskyttelsesdragt, kan anvendes et varmtågeaggregat. Disse maskiner fylder stalden med desinficerende røg, som trænger ind overalt og egentlig laver en automatisk fladedesinfektion, dersom de bliver anvendt korrekt. Der er mange forholdsregler der skal være i orden, når der anvendes varmtågedesinfektion; ventilsystemet skal være lukket og rimeligt tæt, det vil sige at det ofte er nødvendigt med plasthætter udvendigt på udluftningsskorstene, -temperaturen skal være tilpasset, -tågeaggregatet skal have en størrelse, der passer til arealet, der skal desinficeres, og -desinfektionsmidlet der anvendes, skal være af en sådan sammensætning at det er velegnet til denne form for desinfektion.

De fleste overlader varmtågedesinfektionen til professionelle desinfektører der kender ”spillereglerne”. Dette giver mange gange den bedste desinfektion, og der er jo ofte mange andre små opgaver, der skal klares ved samme lejlighed, som tiden, der spares, så kan anvendes til. Efter desinfektionen udtørres stalden i så lang en periode som muligt.

Vigtige detaljer:

  • Vælg altid et desinfektionsmiddel der er egnet til opgaven
  • Vælg et middel der virker hurtigt
  • Vælg et middel der har dokumenteret effekt
  • Vælg et middel der er biologisk nedbrydeligt
  • Anvend altid midlet i korrekt brugsopløsning
  • Sørg for at de daglige hygiejnerutiner i forrummet overholdes
  • Desinfektionsrådgiveren ApS  -  Ladegårdsvej 2  -  7100 Vejle  -  ove@biocide.dk  -  Tel 7585 2474  -  Mob 2140 0474  -  Fax 7584 2475