BIOCIDE DESINFEKTIONSR?DGIVEREN APS

Ove Christoffersen

Uddannet laborant i 1984 med mikrobiologi og kemi som speciale.

Faglig konsulent indenfor rengøringsmidler fra 1985 til 1989.

Faglig konsulent indenfor kemiske desinfektionsmidler fra 1989 til 1994.

Fra 1994 til 2002 faglig rådgiver og konsulent i KFK`s desinfektionsafdeling, hvor primære arbejdsområder var rådgivning omkring sanering og brug af desinfektionsmidler, samt udvikling af nye midler og gennemførelse af desinfektionstest i laboratorier og i stalde.

Marts 2002 startet rådgivningsfirmaet Desinfektionsrådgiveren ApS

 

Desinfektionsrådgiveren ApS  -  Ladegårdsvej 2  -  7100 Vejle  -  ove@biocide.dk  -  Tel 7585 2474  -  Mob 2140 0474  -  Fax 7584 2475