Rengøring og desinfektion af vandsystemet

Vandsystemer med rimeligt stillestående vand, kan være det rene paradis for mikroorganismer. I selv godt drikkevand vil der altid være mikroorganismer, disse kan i uheldige situationer opformeres i systemet, til et antal som forringer vandkvaliteten.

Mikroorganismer fra staldmiljøet kan også finde vej til systemet gennem vandniplen og derfra sætte sig i belægninger, og vokse til store mængder, der forringer vandkvaliteten.
I tilfælde hvor vandflovet er lavt og temperaturen moderat, vil en opformering ske kontinuerligt og det forbipasserende vand vil hele tiden opfange mikroorganismerne og føre disse med sig, til skade (i større eller mindre grad) for den eller de dyr, der drikker vandet.

Systemets udformning - tilsætning af vitaminer  - diverse syreprodukter med variabel pH - kalk, okker og mineraler er med til at give næringsstoffer til mikroorganismerne.
For at opnå god drikkevandskvalitet, er det derfor en nødvendighed at rense, afkalke og desinficere systemet jævnligt. Dette gøres bedst med en blanding af stabiliseret Hydrogenperoxyd, hvor mange forskellige organiske syrer og detergenter er tilsat.

Systemet påfyldes en opløsning der står i rørene i ca. 5 timer, hvorefter der skylles efter med rent vand. Denne proces vil fjerne gamle aflejringer og samtidig desinficere systemet, uden at blokere niplerne.

Er det ikke muligt at foretage sådan en totalrensning, f.eks fordi der er dyr i stalden, kan blandingen tilsættes i en svagere opløsning til drikkevandet kontinuerlig i to til tre døgn hvert kvartal. Vær opmærksom på er der kan være retningslinier, der skal følges dersom der tilsættes desinfektion til dyrenes drikkevand.

Desinfektionsrådgiveren ApS  -  Ladegårdsvej 2  -  7100 Vejle  -  ove@biocide.dk  -  Tel 7585 2474  -  Mob 2140 0474  -  Fax 7584 2475