TEST AF STALDRENGØRINGSPRODUKTER

ATP

værdier

Chemsearch

JERICO 1%
Pharmaxim A/B

HD3 1%
Trinol A/S
BIO
Totalrens 1,5%
Kemiservice A/S

Kamosil18 1,5%
Tinol A/S

Biogel 1%
Blindprøve

Vand
Gulv(beton) 4578 3996 6652 3999 5541 26145
Gulv(beton) 4270 5521 5422 6321 3697 66521
Gulv(beton) 1855 2236 1541 3251 1212 45211
Gulv(beton) 938 1254 1263 2410 1421 54412
Gulv(beton) 896 852 921 1208 841 32320
Gulv(beton) 740 541 256 602 325 45566
Gulv(beton) 985 641 788 802 425 88121
Gulv(beton) 1071 885 812 966 641 32100
Gulv(beton) 697 1234 1622 691 654 12566
Gulv(beton) 785 553 1400 2223 599 29541
Væg 825 745 1210 1954 432 12102
Væg 463 658 1103 1641 419 9985
Væg 888 711 933 853 499 12140
Væg 1423 1241 521 846 855 13456
Væg 1625 1256 1941 664 487 22899
Væg 553 669 1620 1359 769 15478
Væg 468 657 2104 1401 563 15987
Væg 111 994 1941 1125 887 13412
Rør (rustfri stål) 160 261 266 555 198 7569
Rør (rustfri stål) 104 214 278 621 255 6987
Rør (rustfri stål) 333 113 501 401 214 6478
Rør (rustfri stål) 863 754 1029 941 145 5478
Rør (rustfri stål) 1212 987 1641 209 119 9954
Rør (rustfri stål) 873 746 883 984 569 12411
Foderautomat (plastik) 656 698 731 883 222 36541
Foderautomat (plastik) 398 1275 520 421 155 32145
Foderautomat (plastik) 102 1341 1341 1165 324 33149
Foderautomat (plastik) 111 851 1094 762 114 29873
Foderautomat (plastik) 988 765 1301 753 512 24568
Foderautomat (plastik) 654 654 1366 812 412 15412
INDEX: 987 1110 1433 1361 784 25621

AFPRØVNING AF STALDRENGØRINGSMIDLER

Formålet med undersøgelsen, var at lave en vurdering af eksisterende staldrengøringsmidler, tilgængelige på det danske marked. 5 forskellige produkter er afprøvet, hvilket er giver et udmærket billede af udvalget i Danmark. Der er lavet blindprøve i form af vask på samme måde men uden brug af rengøringsmiddel.

Selve testen er udført i en svinestald og foretaget efter et hold slagtesvin og i stalde som er meget typiske for danske svinestalde. Efter udmugning er der udført en grovrengøring med vand og højtryksrenser. Denne grovrengøring er udført meget hurtigt således at en stor del af det synlige skidt, er vasket væk. Derefter er staldgulv, vægge og inventar påført med lavtryk en færdigblandet brugsopløsning, efter den på dunken anbefalede opløsning. Efter endt indvirkningstid er stald, vægge og inventar vasket med højtryksrenser ved 150 bar og 21 liter per minut. Derefter har stald og inventar fået lov til at tørre i få timer, hvorefter der er udtaget 30 prøver med vatsvaberpinde og disse er analyseret i ATP cleantrace spektrofotometer.
Hver prøve dækker 10 cm2; og er fordelt på gulv, vægge og inventar, således at flere forskellige materialer er repræsenteret.

ATP værdier fremkommer ved at alle celler indeholder Adenosinphosphat, dette giver efter tilsætning af enzymvæske, en værdi i apparatet og er således udtryk for hvor rent der er. I skemaet er de fundne værdier sat ind. Jo lavere værdi, jo mere rent er der.

Der er for hver enkelt produkt udregnet indekstal, således at sammenligning er muligt. For at det er muligt at lave en desinfektion efter vask, skal værdier være under 10.000.


 

KONKLUSION

Der ses en markant forskel på, om der er brugt rengøringsmiddel eller ej. Dette var forventet. Forskellen mellem de enkelte midler er meget lille. Et enkelt middel har haft lidt længere indvirkningstid end de andre, da dette er anbefalingen fra leverandøren men ellers er indvirkningstiden den samme for hvert middel; ca. 15 minutter. Det kan således konkluderes at alle de afprøvede midler løser opgaven fuldt ud.

Desinfektionsrådgiveren ApS  -  Ladegårdsvej 2  -  7100 Vejle  -  ove@biocide.dk  -  Tel 7585 2474  -  Mob 2140 0474  -  Fax 7584 2475